Actes i articles

Actes

Actes de les IV Jornades del teix (pdf). A més, clicant aquí podeu veure el contingut de les Jornades a la revista Forest Systems.

Abstracts

Abstracts compilation (pdf)

Posters

Block 1: Ecology and biogeography

  • Spjut,R. (2014) A New Variety of Taxus brevifolia from the Pacific Northwest of North America. IV International yew Workshop. (PO) (pdf)
  • Matarranz, D. (2014) La savia de tejo. IV International yew Workshop. (PO) (pdf)

Block 2: Management and preservation

  • García-Martí, X.; Ferrer-Gallego, P.P.; Ferrando, I.; Oltra, J.E. & Laguna, E. (2014). Conservación directa del hábitat prioritario 9580 (Bosques de Taxus baccata) en la red Natura 2000 de la Comunidad Valenciana. IV International yew Workshop. (PO) (pdf)
  • Ríos, A.; Aguilar, V.; Camprodon, J.; Caritat, A. & Casals, P.(2014) Water stress in Taxus baccataL. depends on canopy cover and basal area of the neighboring trees. IV International yew Workshop. (PO) (pdf)
  • Ríos, A.; García, X.; Guixé, D.; Casals, P.; Caritat, A. & Camprodon, J. (2014) Yew (Taxus baccata L.) seedling production to reinforce Catalan yew populations. IV International yew Workshop. (PO) (pdf)

Block 3: Applications and culture of yew tree

  • Vasco, F. & Lozano, R. (2014) Avances en Terapéutica con Taxanos.  IV International yew Workshop. (PO) (pdf)