Objectius

Les IV Jornades Internacionals del Teix s’organitzen amb un primer objectiu  d’aprofundir en el coneixement,  preservació i difusió dels valors naturals i culturals de  les teixedes, com a ecosistema extraordinàriament singular i amenaçat a l’Hemisferi Nord.

Un segon objectiu, no menys important que el primer, és obrir el seu camp de visió cap als reptes de gestió i conservació dels sistemes forestals europeus per al segle XXI, en un context de canvi global, i amb una atenció especial cap als hàbitats mediterranis de la Xarxa Natura 2000, dels quals les teixedes en són un exemple clar i representatiu.