yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost

» Acció C6. Plantació de plançons de teix en zones d’actuació Life TAXUS

Acció C6. Plantació de plançons de teix en zones d’actuació

Objectius
Restauració a través de la repoblació de les teixedes del projecte on la regeneració natural és insuficient o nul·la. Millora de la recombinació genètica amb planta de la mateixa zona però diferent rodal.
Actuació
Plantació de la planta produïda en viver a l’acció anterior. Les plàntules es protegiran amb protectors individuals o tancats d’exclusió d’herbívors. S’ubicaran en zones amb falta de regeneració pels efectes de l’herbivorisme i de fructificació degut a la competència amb altres arbres a la Garrotxa, Llaberia i Rasquera. A Poblet, on no s’ha detectat herbivorisme, es realitzarà a zones amb escassa regeneració però de bona qualitat d’estació ecològica per tal d’afavorir la connexió entre poblacions.
Resultats
2.365 plàntules de producció pròpia a partir de llavor local en zones amb dificultat de regeneració de l’Alta Garrotxa, Poblet, Llaberia i Cardó.

Es van plantar 477 el 2015 i 1888 a 2016.

plantules
Zones
Teixeda de Cosp (Cardó), Serra de Llaberia, Bosc de Poblet i l’Alta Garrotxa.
Calendari
Tardor de 2016

 

Exemple de regenerat de plantes llenyoses el sotabosc d’una teixeda el 2012. Amb prou feines s’observen plançons de teix.

c6