yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost

» Acció C8. Actuacions de defensa contra incendis Life TAXUS

Acció C8. Actuacions de defensa contra incendis

Objectius
Reduir la vulnerabilitat de les teixedes front als grans incendis forestals.
  1. Evitar que un foc que s’inicia es propagui a les capçades i facilitar l’extinció de l’incendi.
  2. Modificar el comportament d’un possible foc que vingui d’una altra zona.
  3. Facilitar els treballs d’extinció als bombers.

Actuacions

Són actuacions silvícoles dirigides a reduir la càrrega de combustible i trencar la continuïtat de combustible en les àrees perimetrals de les teixedes o bé en punts estratègics de gestió (PEG). Els PEG són localitzacions clau que condicionen el moviment i l’abast final d’un incendi i permet al sistema d’extinció concentrar recursos en llocs que permetran establir maniobres de control segures i eficaces de tota una vessant arbrada de la muntanya.
Combinació de tractaments d’estassada parcial del sotabosc, aclarida baixa i poda, en funció del combustible que pretengui eliminar (superfície, escala, aeri).
Els tractaments sempre s’acompanyaran d’una trituració de les restes que es generin durant els treballs silvícoles.

Resultats

L’estudi detallat de les característiques del terreny ha permès reduir la superfície a intervenir en l’Orri (1,5 ha) i en Cosp (1,7 ha) per prevenir els efectes d’un incendi topogràfic. En Llaberia s’ha ampliat l’àrea d’actuació a 22 ha, entre franges perimètriques, auxiliars i punts estratègics de gestió. A Prades s’ha actuat a 11 ha.

Combustibles fòssils: fullaraca, branques i troncs secs.

Efecte d’un incendi sobre la vegetació a la Torre de Fontaubella deixant només tronc i branques gruixudes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones

Teixeda de Cosp (Rasquera, Cardó), Serra de Llaberia, Orri (Alta Garrotxa), Prades

Calendari

1r trimestre 2013 – 2n 2015

Mapa d’actuacions de prevenció d’incendis a la teixeda de l’Orri

Mapa d’actuacions de prevenció d’incendis a la Obaga de la Pena

Mapa d’actuacions de prevenció d’incendis a les teixedes de Llaberia

Mapa d’actuacions de prevenció d’incendis a la teixeda de Cosp