yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost yeezy-boost-350-for-sale adidas-yeezy buy-yeezy-boost yeezy-350 yeezy-ultra-boost

» La Xarxa Natura 2000 Life TAXUS

La Xarxa Natura 2000

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals l’objectiu de la qual és fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, i és la iniciativa política europea més important de conservació de la natura.

Els espais catalans que en formen part ocupen un total d’1.062.365 ha, de les quals 977.224 ha són terrestres i 85.141 ha marines. Aquests espais es caracteritzen per contenir hàbitats o espècies rellevants a nivell europeu o per ser zones d’especial d’interès per als ocells.

Natura 2000 va ser creada per la Directiva d’hàbitats, aprovada el 1992 de manera unànime per tots els estats de la Unió Europea, i estableix la protecció de les espècies i hàbitats següents:

  • Espècies d’interès comunitari: són aquelles que estan amenaçades o són vulnerables, endèmiques o rares.
  • Hàbitats d’interès comunitari: són aquells que destaquen per la singularitat i l’escassetat i, a més, representen alguna de les regions naturals europees.
  • Hàbitats i espècies d’interès comunitari prioritari: són els amenaçats de desaparèixer; la Unió Europea n’assumeix la conservació com una responsabilitat especial.

Està formada per dos tipus d’espais:

  • Les ZEC, o zones especials de conservació, i
  • Les ZEPA, o zones d’especial protecció per a les aus.

A Catalunya, aquests espais es protegeixen mitjançant la seva inclusió automàtica al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).

Enllaços: